Uitzendbureau

Uitzendbureau
Een aantal van onze basisdiensten

uitzenden
detacheren
payroll service
werving & selectie

Wij beseffen dat iedere organisatie uniek is en vraagt om een eigen aanpak. Daarom leveren wij binnen onze dienstverlening altijd maatwerk.

Uitzenden

Heeft u tijdelijk personeel nodig of wilt u iemand niet direct zelf in dienst nemen? Dat zijn goede redenen om voor uitzenden te kiezen. Uitzenden geeft namelijk veel flexibiliteit en weinig risico’s.

Uw voordelen

U kunt personeel flexibel inzetten voor de langere termijn, maar ook voor kortere periodes zoals bij vakantie, ziekte of zwangerschapsverlof.
Het werving & selectie proces verzorgt IRO-match. Wanneer onze kandidaten bij u aan het werk gaan begeleiden wij deze ook.
Alle administratieve afhandelingen en arbeidsmarktrechtelijke risico’s neemt IRO-match van u over tot het moment dat iemand bij uw organisatie een contract krijgt of stopt met werken.
IRO-match vraagt altijd om twee referenties en belt deze na.
IRO-match garandeert dat alle financiële en fiscale verplichten correct worden uitgevoerd. Onze SNA certificering is hier het bewijs van.
Alleen gewerkte uren worden betaald.

Detacheren

Als gevolg van tijdelijke onderbezetting, maar ook in geval van nieuwe projecten besluiten opdrachtgevers vaak om personeel op detacheringbasis in te zetten.

Detachering gebeurt op basis van een driehoekscontract via het reguliere arbeidsrecht, waarbij de kandidaat een contract krijgt met IRO-match en IRO-match met de opdrachtgever. IRO-match kan een kandidaat ook zelf een contract aanbieden en vervolgens aan een of meerdere opdrachtgevers uitlenen.

Uw voordelen

Continuïteit voor de duur van de opdracht.
Het werving & selectie proces verzorgt IRO-match. Wanneer onze kandidaten bij u aan het werk gaan begeleiden wij deze ook.
IRO-match zorgt als werkgever voor de salarisuitbetaling, doorbetaling tijdens ziekte en evaluatie- en loopbaangesprekken.
Een kandidaat kan op basis van detachering flexibel werken, maar heeft tegelijkertijd de zekerheid van een vast contract bij IRO match.
U heeft een langere periode om te beoordelen of iemand past binnen uw organisatie.

Payroll Service

Bij payroll werft u zelf de kandidaat en bepaalt de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zorgt u ook zelf voor de dagelijkse aansturing en functioneringsgesprekken. Eigenlijk dus net als bij iedere andere medewerker binnen uw organisatie.

Het grote verschil zit in het feit dat de kandidaat bij payroll een contract krijgt via IRO-match. De hieronder genoemde werkgeversrisico’s nemen wij u daarmee uit handen.

Betaling van salaris inclusief inhoudingen en afdrachten van sociale premies.
Uitkering van vrije dagen en vakantiegeld.
Verzorging van loonspecificaties en jaaropgaven.
Begeleiding bij ziekte, inclusief aan- en afmelding bij betreffende instanties.
Kunnen toepassen van de voordelen van de CAO uitzendkrachten
Niet onbelangrijk, uitbesteden werkt vaak goedkoper dan het zelf doen!

Werving & Selectie

Wanneer gewenst kan IRO-match ook alleen het werving & selectie traject van een kandidaat voor u verzorgen. In overleg met u bepalen we welke rol IRO-match en uw organisatie hierin vervullen. Wij kunnen het volledige traject voor onze rekening nemen.

Bij een succesvolle bemiddeling brengt IRO-match u een van tevoren afgesproken fee in rekening. De kandidaat treedt vervolgens rechtstreeks bij u in dienst.

Uw voordelen

Tijd- en kostenbesparing.
Snel een kwalitatief goed aanbod van kandidaten.
Gratis plaatsing van uw vacature op diverse websites.
IRO-match vraagt altijd om twee referenties en belt deze na.
De kandidaat treedt direct in dienst bij uw organisatie.
IRO-match is gespecialiseerd in het werven van technisch, logistiek, industrieel en administratief personeel